Software Developer

Duaal werken en leren

Opleidingsoverzicht

De wereld wordt steeds afhankelijker van IT en er zijn steeds meer digitale bedreigingen. Daarom is er ook steeds meer vraag naar Software Developers voor alle sectoren. Afhankelijk van de sector, waarin je komt te werken, lever jij een bijdrage aan het bouwen van een website, een app voor IOS en Android of specifieke maatwerkapplicaties voor opdrachtgevers. Van simpel tot zeer complex. De essentie is dat je het leven van mensen makkelijk maakt via digitale oplossingen.

Als Software Developer ben je dus niet alleen maar bezig met code, maar met de wensen en behoeften van eindgebruikers. Het is belangrijk om deze te analyseren en helder te krijgen. Je hebt te maken met professionals, maar ook met leken die vaak minder goed in staat zijn om hun ideeën uit te leggen. Het is dan heel belangrijk om een goed projectplan te maken met technische specificaties, waarbij je uitgaat van functionaliteiten, gebruikersvriendelijkheid en het beschikbare budget.

Je ontwerpt gegevens-, component- en objectmodellen en beschrijft formele computertalen, interfaces (een verbinding tussen hardware en software) en protocollen (regels of standaarden waardoor computers met elkaar en met randapparaten kunnen communiceren).

Als een plan is goedgekeurd, start de softwareontwikkeling inclusief zogenaamde test suites (software die jouw software test). Je test de software, spoort fouten op en verhelpt deze. Vaak werk je samen met collega’s aan het ontwikkelen van een applicatie.

Voor gebruikers en IT-collega’s schrijf je documentatie, een handleiding hoe er met de applicatie kan worden gewerkt. Je maakt ook een plan om de software te implementeren en vrij te geven voor ingebruikname. Je let dan op de manier waarop de software samenwerkt met andere (bestaande) systemen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat de werkprocessen van een afdeling in een bedrijf veranderen na het invoeren van de nieuwe software. Als Software Developer moet je daarom ook goed nadenken over de begeleiding van de uiteindelijke gebruikers.

Wil jij graag het verschil gaan maken binnen de ICT op het gebied van software ontwikkelen, testen en programmeren? Dan is de opleiding Software Development uitermate geschikt voor jou.

Hoe werkt het?

De bedrijven die aangesloten zijn bij CITA hebben direct een baan voor je. Je krijgt een vierjarig contract, een salaris en je studiekosten worden achteraf betaald als je voldoende studiepunten haalt. Drie dagen in de week werk je als een gewaardeerd medewerker bij de organisatie van je keuze. Je wordt dus niet gedetacheerd, maar werkt binnen een leuk team. Je werkgever investeert in jou met een gedegen begeleiding én geeft je de ruimte om je kennis te verdiepen en verbreden op HBO niveau.

Daarnaast volg je twee dagen in de week de duale en zeer praktijkgerichte HBO opleiding Software Development van Hogeschool Utrecht. Theorie en de dagelijkse praktijk op de werkvloer sluiten goed aan. Dit maakt het studeren makkelijker. Je kunt de helft van je opdrachten tijdens je werk maken.

Voor wie?

Als je een MBO-opleiding ICT niveau 4 hebt afgerond, kun je bij ons terecht. Misschien ben je hier beland zonder een specifieke ICT-vooropleiding, of kom je vers van de HAVO of VWO? We willen je dan graag doorverwijzen naar Hogeschool Utrecht (HU), vertegenwoordigd door Marlies Wiegerink (marlies.wiegerink@hu.nl). Marlies is er om met je mee te kijken en te beoordelen of jouw kennis aansluit bij wat je gaat leren op de opleiding. Tijdens dat gesprek gaat ze samen met jou bekijken of er mogelijkheden zijn om met de duale opleiding te starten.

Na de opleiding:

Na het succesvol afronden van deze duale bacheloropleiding HBO-ICT  software Development mag je de titel Bachelor of Science (BSc) gebruiken.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

 Je kunt nu aan de slag als softwareontwikkelaar, frontend software developer, Software architect, UI designer en tester van softwaresystemen bij verschillende bedrijven. Er is momenteel een grote vraag naar Software Developers: deskundigen die vanuit een brede visie en diepgaande kennis software ontwerpen, programmeren en testen om zo de ICT-behoeften van een bedrijf of organisatie in kaart te brengen.

Aanmelden?

Ga je er helemaal voor? Meld je dan voor de HBO ICT Software Development duaal van Hogeschool Utrecht aan via studielink.nl. Meld je op deze site aan voor een baan bij een van onze werkgevers.

Bekijk hier de video over Software Development

Jaar 1

In het eerste semester concentreren we ons op de basisvaardigheden van programmeren en het leren kennen van je leerwerkplek binnen je bedrijf.

  • Je leert de basisprincipes van programmeren en de principes van modelleren met onder andere BPMN en functioneel ontwerp.
  • Je gaat hands-on aan de slag met object-georiënteerd programmeren, het ontwerpen en testen van code, en je leert de basisbeginselen van codekwaliteit.

In het tweede semester bouw je voort op je kennis uit het eerste semester en op de ervaringen uit je beroepspraktijk.

  • Je leert meer over codekwaliteit en design principes.
  • Ook zal je meer leren over testen, continous integration, web services.
  • We besteden aandacht aan het ontwerpen en opzetten van(relationele) databases.

Het geleerde pas je direct toe in de praktijk bij je werkgever in een op te leveren beroepsproduct.

Een studiejaar bestaat uit 2 periodes (semesters), van elk 20 weken.

Jaar 2

Je gaat in jaar 2 verder met alle aspecten van de software ontwikkelcyclus:

  • het analyseren van de vraag van de klant
  • het ontwerpen van een software-oplossing
  • het ontwikkelen van een software-oplossing
  • het testen van de software en alle aspecten die spelen bij het in onderhoud hebben van software.

Jaar 3

In jaar drie ga je je verder specialiseren of verbreden. De keuze is aan jou, om zo goed mogelijk in te gaan op de eisen en wensen van je werkomgeving. 

Jaar 4

In jaar 4 ga je je nog verder specialiseren of verbreden. Je mag kiezen voor een minor. De tweede helft van het jaar bestaat uit het afstuderen. In jouw werkomgeving ga je bouwen aan een groot beroepsproduct. Dit vormt de basis van jouw afstuderen. 

Na het succesvol afronden van deze duale bacheloropleiding HBO-ICT Software Development mag je de titel Bachelor of Science (BSc) gebruiken.

Stichting CITA

Waarom via Stichting CITA?

CITA lost het tekort aan IT-talent structureel op. Wij ontzorgen IT bedrijven met succesvolle werken/studeren programma’s. MBO 4 IT studenten gaan direct aan de slag binnen het bedrijf én volgen een duale HBO opleiding om hun kennis te verdiepen en te verbreden.

Als schakel tussen bedrijfsleven en onderwijs, geeft CITA vorm aan de meest praktijkgerichte, duale HBO opleidingen van Nederland. In nauwe samenwerking met ruim 30 MBO opleidingen informeren, selecteren en werven wij IT-talent voor afstudeerstages en banen (in combinatie met duaal studeren). De meerwaarde van CITA?